Trwa kolejny etap realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku od Gorlic do Jasła wraz z rewitalizację linii 110 i budową mającej je połączyć łącznicy. Projekt został głoszony przez samorząd województwa małopolskiego w ramach programu Kolej +. Obecnie opracowywane jest studium planistyczno – prognostyczne dla tego zadania. Głównym celem jego realizacji jest zwiększenie dostępności połączeń kolejowych, również dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego. Modernizacji ma zostać poddana także infrastruktura kolejowa, w tym przystanki i stacja Jasło. 

Rządowy program Kolej + ma na celu przede wszystkim uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Bazując na tak określonych założeniach programu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie zdecydował się złożyć w jego ramach, między innymi projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy wyżej wymienionymi liniami w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.”

Projekt ważny dla Jasła

Jesienią ubiegłego roku po przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ocenie formalnej, został zakwalifikowany do drugiego etapu programu. Obecnie trwa opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla tego istotnego z punktu widzenia interesów Gorlic i Jasła projektu. UMWM w Krakowie powierzył to zadanie firmie International Management Services Sp. z o.o. SPP stanowić będzie podstawę dla opracowania przez PKP PLK S.A. studium projektowo – technicznego, które pozwoli następnie na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej, opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych.   

Wczoraj, punktualnie o godz. 17:30 odbyło się spotkanie w formie online, podczas którego pracownicy IMS omówili ogólne cele i założenia, jakie przyjęto na etapie opracowania wstępnego SPP. Tym samym uczestnicy spotkania, które miało charakter otwarty, mogli nie tylko dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się przygotowanie SPP, lecz również zadawać pytania na temat realizacji projektu. Z takiej możliwości skrzętnie skorzystali przede wszystkim samorządowcy z gminy Skołyszyn, na czele z wójtem Bogusławem Kręciszem oraz osoby zaangażowane w działalność inicjatywy społecznej „Kolej na Jasło”.

Cztery scenariusze

Z informacji przekazanych przez pracowników IMS wynika, że opracowanie SPP podzielone zostało na kilka etapów. Obecnie trwa pozyskiwanie niezbędnych danych oraz przygotowanie prognozy ruchu. Warto przy tym zwrócić uwagę na cztery warianty ofertowe, jakie będą rozpatrywane pod kątem uruchomienia przyszłych połączeń na trasie Stróże – Jasło – Stróże przez Gorlice oraz bezpośredniego połączenia z Jasła do Krakowa przez Gorlice i Stróże.

Wariant minimalny przewiduje uruchomienie 4 par połączeń Stróże – Jasło – Stróże (przez Gorlice), w tym 1 pary połączeń w relacji bezpośredniej do i z Krakowa. Scenariusz deklarowany jest bardziej optymistyczny. Przewiduje on bowiem 10 par połączeń Stróże – Jasło – Stróże (przez Gorlice), w tym 5 par połączeń w relacji bezpośredniej do i z Krakowa. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że w ciągu dnia ze stacji Jasło w kierunku Gorlic i Stróż pociągi odjeżdżałyby w odstępach, co dwie godziny.

W przypadku pozostałych dwóch wariantów, częstotliwość połączeń byłaby jeszcze większa. Według scenariusza pośredniego na trasie Stróże – Jasło – Stróże (przez Gorlice) kursowałoby 18 par pociągów, w tym każdy w relacji bezpośredniej do Krakowa. Wariant maksymalny to z kolei 28 par połączeń Stróże – Jasło – Stróże (przez Gorlice), w tym wszystkie w relacji bezpośredniej do i z Krakowa.

Należy zaznaczyć, że wybór konkretnego wariantu uwzględniał będzie prognozowany ruch, przepustowość infrastruktury oraz możliwości organizatora przewozów.

Według wstępnych szacunków, trasę z Jasła do Krakowa, pociągi pokonywać będą w czasie ok. 3,5 godziny. Główne założenia programu Kolej + zakładają bowiem zwiększenie dostępności połączeń dla mieszkańców. Tym samym pociągi, których kursowanie byłoby efektem realizacji projektu UMWM w Krakowie, na trasie od Jasła przez Gorlice do Stróż, zatrzymywałyby się na każdym przystanku. To dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców mniejszych miejscowości, jak na przykład Przysieki, Skołyszyn, Siepietnica położonych w powiecie jasielskim, czy też małopolskich: Libuszy, Moszczenicy, Woli Łużańskiej, Szalowej.

Infrastruktura do modernizacji  

Projekt rewitalizacji linii kolejowych nr 108 i 110 zakłada również prace modernizacyjne i inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej. Jej zasadniczym elementem ma być budowa łącznicy pomiędzy wyżej wymienionymi liniami kolejowymi. Dlaczego jest ona tak bardzo istotna? Jej budowa umożliwi skrócenie czasu podróży dla pociągów dojeżdżających do stacji Gorlice. Nie będzie już konieczny postój na stacji Gorlice Zagórzany, celem zmiany kierunku jazdy pociągu. Ma to być łącznica jednotorowa, zeelektryfikowana, o dużym kącie zwrotu.

Modernizacja przewiduje także przeprowadzenie prac na wiaduktach, przejazdach, przepustach i innych elementach infrastruktury kolejowej. Przebudowane mają zostać przystanki i stacje kolejowe. Zmiany dotyczyć mają między innymi przebudowy peronów, ich oświetlenia oraz zainstalowania elementów mających poprawić komfort oczekiwania podróżnych na pociąg (np. nowe wiaty).

Na obecnym etapie trudno przewidzieć, jakie będą koszty realizacji projektu. Nieoficjalnie mówi się o kwocie blisko 200 mln zł.