W maju 2020 rozpoczął się nabór wniosków do rządowego programu rozwoju infrastruktury kolejowej. W środę (20 kwietnia) 2022 r. ogłoszono wyniki. Do dofinansowania zakwalifikowano 34 wnioski. Projekt partnerski Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego, Miasta Gorlice, Powiatu Gorlickiego oraz Gmin Łużna i Moszczenica uzyskał dofinansowanie. Tym samym linia kolejowa od Gorlic w kierunku Jasła zostanie zmodernizowana.

Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

W ramach wybranego do realizacji projektu przewiduje się rewitalizację linii kolejowej na odcinkach: Gorlice – Gorlice Zagórzany oraz Gorlice Zagórzany – Jasło, a także budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach między liniami kolejowymi 108 i 110 oraz modernizację infrastruktury peronowej w gminach Moszczenica (przystanek kolejowy Moszczenica Małopolska) i Łużna (przystanek kolejowy Szalowa i stacja kolejowa Wola Łużańska). Prace mają zostać wykonane do końca 2028 roku.