„Wojak Szwejk” jednak nie ominie Jasła. Władze samorządowe województwa podkarpackiego zmieniły zdanie w sprawie organizacji wakacyjnego połączenia kolejowego Rzeszów – Medzilaborce. W lutym bieżącego roku UMWP w Rzeszowie poinformował o tym, że realizowane od kilku lat połączenie zostanie skrócone z pominięciem między innymi Jasła i Krosna. Plan ten spotkał się wówczas ze zdecydowaną krytyką środowisk związanych z kolejnictwem oraz poszczególnych samorządów.

W lutym 2022 r. w przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, jakoby Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nosił się z zamiarem skrócenia połączenia kolejowego Rzeszów – Medzilaborce, w taki sposób, że pociąg kursowałby na Słowację z pominięciem między innymi stacji Jasło. Zgodnie z ówczesnymi założeniami „Wojak Szwejk” miałby wyjeżdżać w piątki z Rzeszowa, aby przez Tarnów, Jasło i Krosno dotrzeć do Sanoka – stacji początkowej (z uwagi na trwający remont linii kolejowej nr 106 na odcinku Rzeszów – Strzyżów, ruch pociągów nie będzie . Tutaj po wieczornym powrocie z Medzilaborec, składy, miałyby oczekiwać na sobotnie i niedzielne kursy. Decyzji władz województwa podkarpackiego próbował bronić wówczas Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który podczas konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030” oraz projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko” w Sanoku, tłumaczył, że odpowiedzialność za pominięcie Jasła i Krosna w planowaniu trasy skróconego połączenia, spoczywa po części na… władzach województwa małopolskiego. O zamiarach UMWP w Rzeszowie pisaliśmy w artykule  – „Jasło po raz kolejny zepchnięte na boczny tor”.    

Plany dotyczące organizacji wakacyjnego połączenia Rzeszów – Medzilaborce w 2022 roku natychmiast spotkały się ze zdecydowaną reakcją środowisk związanych z kolejnictwem. Oficjalne pismo w tej sprawie do Zarządu Województwa Podkarpackiego skierowała inicjatywa społeczna Kolej na Jasło. „Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację o planowanym przez władze samorządowe Województwa Podkarpackiego, skróceniu połączenia kolejowego Rzeszów- Medzilaborce – Rzeszów, w taki sposób, że dla pociągu „Wojak Szwejk”, stacją początkową będzie w tym roku Sanok […].Dziwić może jednak fakt, iż w związku z brakiem współfinansowania połączenia na odcinku od Tarnowa przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, kurs rozpocznie się od stacji Sanok z pominięciem Jasła oraz Krosna. Należy zaznaczyć, że to właśnie te miejscowości generowały spore potoki pasażerów, w przypadku weekendowego, wakacyjnego połączenia na Słowację. Takie rozwiązanie spowoduje, iż mieszkańcy tych miejscowości, zostaną pozbawieni jedynego pasażerskiego połączenia kolejowego w kierunku Zagórza i Medzilaborec. Decyzja o skróceniu połączenia z wyłączeniem Jasła i Krosna stoi w jawnej sprzeczności z dążeniem władz państwowych i samorządowych do eliminacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców południowych powiatów województwa” – czytamy w stanowisku sygnowanym przez Adama Filara.

W ślad za pismem skierowanym do władz województwa podkarpackiego przez Kolej na Jasło, poszły kolejne, tym razem od poszczególnych samorządów, w tym między innymi Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta w Jaśle.  

W odpowiedzi na pismo inicjatywy Kolej na Jasło z 18 lutego br., decyzję o skróceniu połączenia do Medzilaborec UMWP w Rzeszowie argumentował zamknięciem linii kolejowej nr 106 na odcinku Rzeszów – Strzyżów oraz danymi dotyczącymi dotychczasowej frekwencji pasażerów na odcinku Jasło – Sanok, której wielkość, zdaniem urzędników „nie koreluje” z przedstawianymi przez Kolej na Jasło argumentami o dużym zainteresowaniu połączeniem wśród mieszkańców południowych powiatów województwa podkarpackiego. W piśmie nie znajdujemy jednak konkretnych danych, które uwiarygodniałyby przedstawioną przez UMWP w Rzeszowie tezę. Urzędnicy stanowczo zaprzeczyli również zarzutom, jakoby decyzje władz samorządowych województwa podkarpackiego utrwalały stan wykluczenia komunikacyjnego na południu Podkarpacia. „Przywołanie terminu – wykluczenie komunikacyjne jest krzywdzące dla lokalnych organizatorów transportu na Państwa obszarze i nie bierze pod uwagę pełnej oferty dostępnej sieci komunikacyjnej w tym regionie” – czytamy w piśmie. Warto zaznaczyć, że w odpowiedzi znalazło się zapewnienie, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ponownie przeanalizuje wariant realizacji wakacyjnego połączenia do słowackich Medzilaborec.

Rezultatem analizy, o której mowa w połączeniu z krytyką posunięć władz samorządowych województwa podkarpackiego jest zmiana decyzji w sprawie realizacji kursów „Wojaka Szwejka”. Ostatecznie, wakacyjny pociąg kursował będzie do Medzilaborec bez pominięcia stacji takich jak Jasło, czy też Krosno. Na odcinku z Rzeszowa do Strzyżowa, w związku z trwającym remontem linii kolejowej nr 106 kursować będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Połączenie niezmiennie obsługiwać je będą Przewozy Regionalne – POLREGIO sp. z o.o.     

Według rozkładu jazdy pociągów, którego korekta wejdzie w życie w czerwcu, „Wojak Szwejk” rozpocznie kursowanie 25 czerwca br. Weekendowy pociąg (piątek, sobota, niedziela) będzie odjeżdżał ze stacji Jasło o godz. 7:25. W drodze do Medzilaborec zatrzyma się na stacjach: Tarnowiec, Jedlicze, Krosno, Krosno Miasto, Targowiska, Wróblik Szlachecki, Besko, Sanok Miasto, Sanok, Zagórz, Tarnawa Dolna, Czaszyn, Morochów, Mokre Małopolskie, Wysoczany, Szczawne Kulaszne, Rzepedź, Komańcza Letnisko, Komańcza, Nowy Łupków, Łupków. Na stację Medzilaborce „Wojak Szwejk” wjeżdżał będzie o godz. 10:24. W drogę powrotną wyruszy o godz. 17:48. W Jaśle zamelduje się o godz. 20:49. Warto zaznaczyć, że „Wojakiem Szwejkiem” z powodzeniem będzie można dojechać w Bieszczady na jednodniowy lub weekendowy wypad w góry.      

Marcin Dziedzic